top of page
Scherm­afbeelding 2023-11-28 om 20.20.47.png

Achillespeesruptuur

Een gescheurde achillespees

 

Een achillespeesruptuur treedt meestal op bij mannen tussen dertig en veertig jaar, die vaak matig getraind zijn of onvoorbereid een wedstrijd ingaan. Vaak is er een klassiek verhaal: bij een snelle plotselinge spieractie ontstaat hevige pijn laag achter op de kuit, het slachtoffer kijkt boos omdat hij denkt een schop te hebben gekregen. Lopen lukt daarna nauwelijks meer en er is geen kracht om op de tenen te gaan staan.

Diagnose

De diagnose kan bij lichamelijk onderzoek gesteld worden. Bij het onderzoek kan de patiënt niet op de tenen staan. Het gat in de pees is onder de huid vaak te zien en te voelen. Belangrijk is de proef van Thompson: hierbij wordt bij de patiënt in buikligging in de kuiten geknepen. Normaliter beweegt dan het hielbeen omhoog en de voorvoet naar beneden. Bij een achillespeesruptuur beweegt de voet dan nauwelijks tot niet. De voorgeschiedenis en de bevindingen bij onderzoek zijn vaak zo overtuigend dat verder (beeldvormend) onderzoek niet nodig is.

VoetThompson-2.JPG

Bij de test van Thompson wordt in de kuit geknepen. Bij een intacte pees wordt het hielbeen omhoog getrokken en beweegt de voorvoet naar beneden (links), bij een gescheurde achillespees beweegt de voet niet tot nauwelijks mee.

Behandeling

Niet-operatieve behandeling is te overwegen. De achillespees heeft een goede genezingstendens. De oude Romeinen sneden bij hun galeislaven de achillespezen door waardoor ze nog goed konden roeien, ook wat konden lopen maar niet konden hardlopen (en dus niet weglopen). Dit moest af en toe worden herhaald omdat de achillespezen spontaan weer genazen!

Aangenomen wordt dat snel operatief herstel een betere en voorspelbaar resultaat geeft, echter gipsbehandeling geeft ook goede resultaten wanneer bij spitsstand van de voet de gescheurde peesuiteinden contact maken met elkaar. De nabehandeling bestaat uit een loopgips (ongeveer 6 weken). De gipsperiode begint meestel in spitsstand en wordt geleidelijk (per 2 weken) naar neutrale stand gecorrigeerd om goed en snel peesherstel mogelijk te maken. Daarna volgt een periode met eventueel een hakverhoging onder de schoenen en fysiotherapie om weer een volledige bewegingsuitslag te krijgen. Er geldt een sportverbod voor 3 maanden.

Risico's / complicaties (operatie)

Naast de weinig voorkomende gebruikelijke complicaties (infectie, trombose, enz.) is er een kleine kans dat de pees toch niet aangroeit. Herstel met peesweefsel hogerop uit de kuit behoort dan tot de mogelijkheden (reconstructie).

bottom of page